Amy Campbell Library > Animals > Kammerat Napoleon

Kammerat Napoleon

By George Orwell

Anført af grisene gør dyrene på Grevefarmen oprør mod deres forsumpede herre og opretter et strengt socialistisk samfund. Det varer imidlertid ikke længe, før grisen Snowball må overlade magten til Napoleon, som indfører et terrorregime ved hjælp af sin hundelivvagt og gør grisene til den herskende overklasse.

Show description

Preview of Kammerat Napoleon PDF

Similar Animals books

That Quail, Robert

The perennially bestselling and acclaimed vintage of the little chicken who most well liked human companionship to different quail.

The Bafut Beagles

Within the Bafut Beagles Gerald Durrell describes a amassing excursion to the Cameroons, the place with the help of a pack of African lovers and mongrel canines he captured nearly every thing from flying mice to booming squirrels. The subconscious humour of a supercilious toad or a hypocritical chimpanzee is barely handed via the electrical appeal of the convivial Fon of Bafut himself.

Rascal (Puffin Modern Classics)

Rascal is barely a child whilst younger Sterling brings him domestic. He and the mischievous raccoon are most sensible buddies for an ideal 12 months of experience? till the spring day while every little thing abruptly alterations. A Newbery Honor publication

The Princess Twins and the Puppy (I Can Read! / Princess Twins Series)

A Lesson in Trusting God ship out a seek get together for dog! Princess Abby hears him within the basement, however it is so darkish down there. Is Abby courageous adequate to rescue her buddy, dog?

Extra resources for Kammerat Napoleon

Show sample text content

Mollie var, sandheden i ære, ikke så god til at komme op om morgenen, og hun havde det med at få en sten i hoven, så hun måtte gå tidligt fra arbejdet. Og kattens opførsel var noget ejendommelig. guy lagde snart mærke til, at når der var arbejde at gøre, så var katten aldrig at finde nogen steder. Den kunne forsvinde i timer i træk, og så komme tilbage til måltiderne, eller om aftenen, når arbejdet var forbi, males den kom altid med så udmærkede undskyldninger og spandt så imødekommende, at det var umuligt ikke at tro på dens gode vilje. Gamle Benjamin, æselet, virkede ganske uforandret siden revolutionen. Han arbejdede på den samme træge og stædige måde, som han havde gjort i Jones’ tid, skulkede aldrig og påtog sig heller aldrig noget frivilligt. Han fremkom aldrig med nogen udtalelser om revolutionen og dens resultater. Hvis guy spurgte ham, om han ikke var lykkeligere nu, da Jones var borte, svarede han naked: „Æsler lever længe. Ingen af jer har nogensinde set et dødt æsel,“ og de andre måtte lade sig nøje med dette orakelsvar. Om søndagen var der ikke noget arbejde. Der var morgenmad en time senere finish ellers, og efter morgenmaden fulgte en ceremoni, som blev gennemført omhyggeligt hver uge. Først blev flaget hejst. Snowball havde i redskabsrummet fundet et gammelt grønt bordtæppe, det havde tilhørt mrs. Jones, og på det havde han malet en hov og et horn i hvidt. Det blev hejst op i flagstangen i haven hver eneste søndag morgen. Flaget var grønt, forklarede Snowball, for at symbolisere Englands grønne marker, medens hoven og hornet stod som symboler for den kommende dyrenes republik, der skulle opstå, når menneskeslægten var blevet endeligt udryddet. Når flaget var gledet til tops, marcherede alle dyrene ind i encumbered til en almindelig samling, der kaldtes slet og ret „mødet“. Her blev den kommende uges arbejde planlagt, og forslag blev fremsat og debatteret. Det var altid svinene, der fremsatte forslagene. De andre dyr forstod nok at stemme, males de kunne aldrig selv finde på forslag. Snowball og Napoleon var langt de mest aktive i debatterne. males guy lagde mærke til, at de to aldrig var enige: lige meget hvilket forslag den ene af dem kom med, så kunne guy være bombesikker på, at den anden gik imod det. Selv da det blev besluttet – en ting, som ingen i sig selv kunne finde noget at indvende imod – at reservere den lille græsmark til hvilehjem for dyr, der var blevet for gamle til at arbejde, rejste der sig en stormfuld debat om, hvor den rigtige aldersgrænse skulle lægges for hver enkelt dyreart. „Mødet“ sluttede altid med afsyngelsen af „Dyr i England“, og så havde guy fri om eftermiddagen. Svinene havde reserveret sig selv redskabsrummet til hovedkvarter. Her studerede de om aftenerne grovsmedearbejde, tømrerarbejde og andre nødvendige håndværk ved hjælp af bøger, de havde hentet i stuehuset Snowball havde også travlt med at organisere de andre dyr i noget han kaldte dyrekomiteer. Han var utrættelig på dette punkt. Han organiserede ægproduktionskomiteen for hønsene, de rene halers liga for køerne, udvalget til genopdragelse af vilde kammerater (dens formål var at tæmme rotter og kaniner), hvidere uld-bevægelsen for fårene, og talrige andre lignende organisationer og institutioner, foruden begyndelseskursus i læsning og skrivning.

Download PDF sample

Rated 4.70 of 5 – based on 25 votes